Köklere Seyahat

Bir ara, çantamdan fotoğraflarını çıkarıp bakıyorum.Benim heyecanım, kalp çarpıntım, sanki fotoğrafların sepya yüzlerinden bana geri yansıyor. Öyle hissediyorum ki, sanki
onları da içimde beraber taşımaktayım Rusya‘ya.