Tsampa / Tibet

Tibet, coğrafî ve iklimsel koşulları nedeniyle tarım, hayvancılık, avcılık gibi konularda çok fazla çeşide sahip olamamış. Tahıl türleri içinde, yüksek irtifaya, soğuk iklim koşullarına ve tarıma elverişli zamanın kısa sürmesine en iyi adapte olanı arpa, ardından da buğday geliyor.

SEYAHAT ETMEK YAŞAMI YENİDEN KEŞFETMEKTİR

Önyargı, taassup ve dargörüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir. Mark Twain Seyahat etmek, yeni yerler, yeni kültürler tanımak, yeni insanlarla tanışmak